HR17B系列熔断式隔离开关

  • A+
所属分类:隔离开关
HR17B系列熔断式隔离开关

 

开关简介
HR17B系列熔断器式隔离开关可带负荷操作,适用于额定电流40A~1600A,有1组、2组、3组、4组之分。既可挂装在母线上,也可安装在固定板上;并提供了上下端输入输出结构,带刀口引入及灭弧装置;且开关罩上不定期有封闭的检测孔,内置信号开关、检测开关。可选配熔丝监测器,亦可做刀开关使用。
开关造型美观、新颖简洁,符合IEC60947-3、GBl4048.3标准。
型号及含义
主要技术参数

产品型号 HR17B-40 HR17B-63 HR17B-160 HR17B-250 HR17B-400 HR17B-630
额定绝缘电压Ui 690V 690V 690V 690V 690V 690V
额定工作电压Ue 400V 400V 400V 400V 400V 400V
额定工作电流Ie 40A 63A 160A 250A 400A 630A
额定短路接通能力Icm 400A 630A 1600A 2500A 4000A 6300A
额定限制短路电流Inc 50kA 50kA 50kA 50kA 50kA 50kA
使用类别 AC-23B AC-23B AC-23B AC-23B AC-23B AC-23B
配用熔断体 RT14-40 RT14-63 RT100-160 NT1-250 NT2-400 NT3-630
HR17B-160-630A挂接式外形与安装尺寸
型号 A B C D E F
HR17B-160/32 106 200 97 60 200 87
HR17B-250/32 185 247 128 88 221 110
HR17B-400/32 210 290 145 97 268 125
HR17B-630/32 256 300 160 112 285 139

HR17B-40-630A固定式外形与安装尺寸

型号 外形尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
A B C D a b фc
HR17B-40 2极 55 116 76 150 25 - ф6
3极 76 116 76 150 42 - ф6
HR17B-63 2极 74 116 76 150 35 - ф6
3极 105 116 76 150 62 - ф6
HR17B-160 2极 75 200 83 205 43 25 ф7
3极 106 200 83 205 66 25 ф7
4极 138 200 83 205 100 25 ф7
HR17B-250 2极 128 247 110 295 72 50 ф11
3极 185 247 110 295 114 50 ф11
4极 242 247 110 295 172 50 ф11
HR17B-400 2极 145 290 125 340 80 50 ф11
3极 210 290 125 340 130 50 ф11
4极 276 290 125 340 195 50 ф11
HR17B-630 2极 175 300 145 360 90 50 ф11
3极 256 300 145 360 162 50 ф11
4极 340 300 145 360 243 50 ф11

HR17B-160-1600A单组(1极)外形与安装尺寸

  • 营销微信
  • 报单询价扫一扫
  • weinxin
  • 技术微信
  • 技术问题扫一扫
  • weinxin

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: